PSYCH-K®

Kocham siebie.    Wiem, kim jestem.    Zasługuję na bycie szczęśliwą/ym.

Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, które przeżywają ludzkie doświadczenia i posiadają wewnętrzne wartości.

"PSYCH-K to przyjazny dla użytkownika sposób zmiany oprogramowania Twojego umysłu w celu zmiany schematu Twojego życia" - 
Robert M. Williams, twórca PSYCH-K®.
                                                            
PSYCH-K® - wykraczający poza standardowe metody pracy, prosty i szybki sposób zmiany ograniczających przekonań na podświadomym poziomie umysłu, skąd wywodzą się prawie wszystkie nasze zachowania konstruktywne, jak i destrukcyjne. Jest wynikiem serii intuicyjnych skoków świadomości. Metoda ta obala stereotypy, że aby coś zmienić trzeba długo i ciężko pracować. 

Jego ogólnym celem jest przyspieszenie indywidualnej i globalnej ewolucji duchowej poprzez dostosowanie podświadomych przekonań do świadomej mądrości zaczerpniętej z wielkich duchowych i intelektualnych tradycji świata m.in. HUNY

Praktyczne zastosowanie tej mądrości w naszym życiu osobistym i zawodowym przynosi większe poczucie spójności ze Światem na poziomie psychicznym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

Co to jest PSYCH-K®?

  • prosty, potężny, interaktywny proces zmiany ograniczających i sabotujących przekonań stosowany z sukcesem od ponad 30 lat! 
  • unikalna mieszanka narzędzi: pochodzących ze starożytnych tradycji duchowych i współczesnych, wywodzących się z najnowszych badań neuronauki, 
  • przełomowe podejście do zmiany na poziomie podświadomym. proces, który przełamuje standardowe sposoby pracy, wizualizacji, afirmacji, siły woli i pozytywnego myślenia, pozwalający na zmiany zachowania, nawyków, redukcję stresu.   
Twoja rzeczywistość jest wykreowana przez Twoje przekonania. 

Podświadome przekonania są często wynikiem "programowania" od 2 do 6 r. ż. gdy umysł dziecka jest pod wpływem fal Theta. Wszystko co dziecko słyszy, widzi i czuje utrwala się w praktycznie niepodlegające modyfikacji wzorce. Nazywamy to imprintingiem, wdrukowaniem. Jest to szczególny przykład uczenia się i warunkowania. 

Wdrukować można więź matka-dziecko, preferencje seksualne lub przekonania o sobie, które mają ogromny wpływ na nasze, dalsze samopoczucie i zachowania. Opinie o nas, oceny, krytyka to wszystko staje się magazynem postaw, wartości, przekonań i wierzeń
Z przekonań wynikają nasze wyobrażenia o świecie i o nas samych a później z tych wyobrażeń rozwijają się nasze zachowania. Często są to niechciane zachowania, które pragniemy zmienić a najbardziej efektywnym sposobem by je zmienić, jest zmiana podświadomych, starych przekonań. 

Bazując na latach badań i doświadczeń dotyczących podziału ról półkul w mózgu, znanych jako "Teoria dominacji półkul mózgu", PSYCH-K® umożliwia szybkie zidentyfikowanie i zmianę ograniczających przekonań w przekonania, które będą Cię wspierać w każdej dziedzinie życia.
Podczas sesji Psych-K® zdefiniujesz swoją obecną sytuację (problem), a ja jako Facylitator Psych-K® pomogę Ci zidentyfikować i przekształcić podświadome przekonania/programy, które powstrzymują Cię przed osiągnięciem pożądanego rezultatu, wykorzystaniem w pełni Twojego potencjału czy po prostu w byciu szczęśliwym człowiekiem. 

Aby zmienić niechciane podświadome programy, będę współpracowała z Tobą przy użyciu unikalnej kombinacji zasobów, które obejmują; 
  • test mięśniowy wywodzący się z kinezjologii, 
  • ustalenie czy i która półkula jest zablokowana 
  • aktywowanie zablokowanej półkuli 
  • integrację całego mózgu i wyjaśnianie celów dla podświadomego umysłu 
  • stworzenie nowego, konkretnego, dobrze zbudowanego stwierdzenia spełniającego pięć warunków 
  • zapisanie i integrację wspierającego przekonania 

Takie podejście umożliwia bezpośrednią komunikację z podświadomością w celu bezpiecznej i skutecznej zmiany podświadomych przekonań. 

Proces ten nazywa się Balansem, ponieważ tworzy zrównoważoną identyfikację między lewą i prawą półkulą mózgu, umożliwiając bezpieczny i skuteczny dostęp do podświadomości w celu dokonania pożądanych zmian. 

W zależności od konkretnego celu lub celów może być możliwa praca nad więcej niż jednym problemem podczas tej samej sesji.

PSYCH-K®

Możemy pracować w obszarach zdrowia i dolegliwości fizycznych, przeżytych trudnych doświadczeń, sytuacji wywołujących lęk i niepewność, relacji i związków, rozpaczy po stracie, pewności siebie, dobrobytu i płynności finansowej, duchowości i wewnętrznej siły i wielu innych.
Copyright ©2022 szybkazmianaprzekonan.com.pl, All Rights Reserved.